Toiletbrilreiniger spray 60 ml

Bestel
  • Beschrijving
  • Meer

Ideaal voor gebruik op reis.

Beschrijving

 Speciale reiniger op basis van alcohol voor het reinigen van toiletbril, deurknop etc

JAVO ® Toiletbrilreiniger
Speciale reiniger op basis van alcohol voor
het reinigen van toiletbril, deurknop etc.
Ideaal voor gebruik op reis.
Gebruiksaanwijzing:
Spray het te reinigen oppervlak in op een
afstand van ca. 25 cm.
Even in laten werken (15 sec.) dan met
toiletpapier of papieren handdoekje afnemen.

 GEVAAR 
Gevarenaanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen:
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/
open/vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

 JAVO ® Toilet seat cleaner
Special alcohol-based cleaner for cleaning
toilet seat, door knob etc.
Ideal for use when traveling
Instructions for use:
Spray the surface to be cleaned in from a distance of approx. 25 cm.
Let it work for a while (15 sec.) then wipe with toilet paper or paper towel.

DANGER
Hazard statement:
H225 Highly flammable liquid and vapour

Prevention:
P102: Keep out of reach of children.
P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No